અજબ ગજબ

ઐસા કળયુગ આયેગા : જો રાસાયણિક ખાતર નો બેફામ અને અમર્યાદિત ઉપયોગ બંધ નહીં થાય તો ૫૦ વર્ષો પછીનું વિનાશક ચિત્ર જુઓ.

લોકો અનાજ ને બદલે દવાઓ વધારે ખાતા હશે. મહોલ્લે મહોલ્લે દવાખાના હશે. લોકોની આવક નો મોટો...